Cần mua Cần mua rắn hồ chúa con mới nở

  • Thread starter Phụng Hoàng Vũ
  • Ngày gửi
Phụng Hoàng Vũ

Phụng Hoàng Vũ

Chuyên rượu thuốc, rượu rắn, rắn lục đuôi đỏ
#1
khách đặt hàng rắn hổ chúa con mới nở hoặc 1 tháng tuổi trở lại, ai có hàng vui lòng liên hệ 0972282285 nhé
 

Phụng Hoàng Vũ

Phụng Hoàng Vũ

Chuyên rượu thuốc, rượu rắn, rắn lục đuôi đỏ
#2
ko ai bán á?
 
Phụng Hoàng Vũ

Phụng Hoàng Vũ

Chuyên rượu thuốc, rượu rắn, rắn lục đuôi đỏ
#3
o ai bán cả
 

Đối tácTop