Cần mua số lượng Trứng chim cút có trống

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CP NN&PTNT VIỆT MINH
- Địa chỉ: Thôn Đồng Âm, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội
- Tel, Fax: 09831027879 ::: FaX
- email: quangtung@thurung.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i vừa mới k&yacute; hợp đồng với doanh nghiệp về ti&ecirc;u thụ ổn định số lượng Trứng chim c&uacute;t c&oacute; trống (khoảng 3.000 trứng/ng&agrave;y). Vậy c&oacute; đơn vị n&agrave;o c&oacute; thể cung cấp cho ch&uacute;ng t&ocirc;i hoặc biết địa chỉ n&agrave;o t&ocirc;i xin địa chỉ v&agrave; số điện thoại.</p><p>Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!</p><p>__________________</p><p>Phạm Quang T&ugrave;ng</p><p>0983.102.789</p><p>www.thurung.com <br /></p>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx