can mua than bun

  • Thread starter thuong_ppnn
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

thuong_ppnn

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thuong_ppnn
- Địa chỉ: Hà Nội
- Tel, Fax: 0982 805 088
- email: nhuthuong85@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần mua một số lượng lớn than b&ugrave;n. ph&acirc;n vi sinh sản xuất từ than b&ugrave;n. Đối t&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu cung ứng vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ sdt 0982 805 088. hoặc email: <a href="mailto:nhuthuong85@gmail.com">nhuthuong85@gmail.com</a>. xin cam on</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận