Cần mua thanh lý các loại rùa

#1
<p><font size="5">Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i ở H&agrave; nội, cần mua thanh l&yacute; c&aacute;c loại r&ugrave;a.&nbsp;Số lượng kh&ocirc;ng hạn chế.&nbsp;Gi&aacute; thương lượng.&nbsp;Giao dịch tại nh&agrave; c&oacute; r&ugrave;a nu&ocirc;i.&nbsp;Chi tiết li&ecirc;n hệ : Trần H&ugrave;ng 01692091565 hoặc email : <a href="mailto:tranhung220885@gmail.com">tranhung220885@gmail.com</a></font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Hùng
- Địa chỉ: Đống Đa, Hà nội
- Điện thoại: 01692091565 - Fax:
- email: tranhung220885@gmail.com
 

#3
Có con phải đặt tên chứ ! Mình muốn xem hàng trước đã. Nếu là rùa hộp 3 vạch (tức là rùa vàng như bạn nói) thì cảm phiền bạn gửi ảnh và ghi size, trọng lượng của bé rùa đó cho mình qua email rồi phát giá nhé ! Anh em mình sẽ thương lượng !
 

minh-phuong

Nhà nông nghiệp dư
#4
rùa 3 gờ trong miền nam gọi là rùa vàng chứ không phải rùa hộp 3 vạch đâu bạn ơi,loại đó trong miền nam nhiều lắm
 

minh-phuong

Nhà nông nghiệp dư
#6
rùa trung bộ và rùa câm bây giờ người ta nuôi đẻ được nhiều lắm ,nhưng em cũng không biết giá bao nhiêu nữa,hình như người ta chỉ nuôi để đẻ lấy con nhỏ để bán thôi chứ tìm mua con to ngoài tự nhiên bây giờ chắc cũng còn ít lắm