Cần mua thịt heo rừng.

  • Thread starter anhvy1981@yahoo.com
  • Ngày gửi
A

anhvy1981@yahoo.com

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dương Anh Vỹ
- Địa chỉ: 157/13/13, d2, binh thanh
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<font size="4">Ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;đang rất&nbsp;cần mua thịt heo rừng rặc, số lượng ổn định khoảng 50kg mỗi ng&agrave;y(khoảng 2 con), loại m&oacute;c h&agrave;m(chặt đầu, bỏ l&ograve;ng, để nguy&ecirc;n l&ocirc;ng). Y&ecirc;u cầu gi&aacute; cạnh tranh sẽ lấy l&acirc;u d&agrave;i. <br />Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: 0902.771.636 gặp T&acirc;m.&nbsp; </font>
 

Top