CẦN MUA THỎ THỊT SỐ LƯỢNG LỚN

saothangnam

Lữ khách
#1
<p>HIỆN CHUNG T&Ocirc;I ĐANG THIẾU NGUY&Ecirc;N LIỆU ĐỂ HOẠT ĐỘNG. B&Agrave; CON N&Agrave;O C&Oacute; THỎ THỊT B&Aacute;N XIN LI&Ecirc;N HỆ NGUYỄN VĂN SAO ĐT 0978491583.</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI GIỐNG THỎ VIỆT NHẬT NINH BÌNH
- Địa chỉ: Xã Sơn Hà - Nho Quan - Ninh Bình
- Điện thoại: 0978491583 - Fax: 0978491583
- email: saothangnam_1@yahoo.com
 

Top