Cần mua tiêu, thạch dừa, jatropha xuất khẩu

  • Thread starter vu_anh_0406
  • Ngày gửi
V

vu_anh_0406

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Anh
- Địa chỉ: 776A/33 Lạc Long Quân, P.9, Q.TB, TP.HCM
- Tel, Fax: 08.39750828-39751461FaX 08.39748677
- email: vu_anh_0406@yahoo.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ocirc;ng ty TNHH KIM NGHĨA chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản. Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu mua ti&ecirc;u đen, ti&ecirc;u trắng, hạt jatropha, thạch dừa th&ocirc;. Vậy c&aacute;c đơn vị hay c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu ti&ecirc;u thụ sản phẩn tr&ecirc;n vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i. Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn v&agrave; h&acirc;n hạnh được c&ugrave;ng hợp t&aacute;c!</p><p>&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-family: times, serif; font-size: large; color: #0000bf">KIM NGHIA CO.,LTD</span></p><span class="Apple-style-span" style="font-family: times, serif; font-size: medium"><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px">766A/33&nbsp;<span class="yshortcuts" style="border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 2px; border-bottom-color: #366388; cursor: pointer; background-color: transparent"><span class="yshortcuts" style="border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 2px; border-bottom-color: #366388; cursor: pointer; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent">Lac Long Quan</span></span>&nbsp;Street, Ward 9,</div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px">Tan Binh Dist, HoChiMinh, Vietnam</div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px">Tel: +84-8-39750828&nbsp; Fax: +84-8-39748677</div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px">Mobile: +84-<span class="yshortcuts">946479376</span>&nbsp;( Mr. Vũ Anh )</div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px">Email :&nbsp;<span class="yshortcuts" style="border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 2px; border-bottom-color: #366388; cursor: pointer; background-color: transparent"><a rel="nofollow" target="_blank" href="mailto:info@kimnghia.com"><span class="yshortcuts">v</span></a>u_anh_0406@yahoo.com</span></div></span>
 

Quảng cáo

Top