Cần mua tinh bột sắn số lượng lớn quanh năm

xnklvp

Lữ khách
#1


Do nhu cầu xuất khẩu chúng tôi cần hợp tác với các nhà máy tinh bột sắn trong cả nước để thực hiện các đơn hàng lớn từ phía nước ngoài.
Số lượng : 5 ngàn tấn / tháng
Các đại diện cùa nhà máy tinh bột sắn cần tìm đàu ra cho sản phẩm xin vui lòng liên hệ về
Phone: 0917 609 008 - Mr phong
Email : xnklvp@gmail.com

Yh: xnklvp

--------

Do nhu cầu xuất khẩu chúng tôi cần hợp tác với các nhà máy tinh bột sắn trong cả nước để thực hiện các đơn hàng lớn từ phía nước ngoài.
Số lượng : 5 ngàn tấn / tháng
Các đại diện cùa nhà máy tinh bột sắn cần tìm đàu ra cho sản phẩm xin vui lòng liên hệ về
Phone: 0917 609 008 - Mr phong
Email : xnklvp@gmail.com
Yh: xnklvp
 

Last edited:

xnklvp

Lữ khách
#2
Do nhu cầu xuất khẩu chúng tôi cần hợp tác với các nhà máy tinh bột sắn trong cả nước để thực hiện các đơn hàng lớn từ phía nước ngoài.
Số lượng : 5 ngàn tấn / tháng
Các đại diện cùa nhà máy tinh bột sắn cần tìm đàu ra cho sản phẩm xin vui lòng liên hệ về
Phone: 0917 609 008 - Mr phong
Email : xnklvp@gmail.com
 

xnklvp

Lữ khách
#3
Do nhu cầu xuất khẩu chúng tôi cần hợp tác với các nhà máy tinh bột sắn trong cả nước để thực hiện các đơn hàng lớn từ phía nước ngoài.
Số lượng : 5 ngàn tấn / tháng
Các đại diện cùa nhà máy tinh bột sắn cần tìm đàu ra cho sản phẩm xin vui lòng liên hệ về
Phone: 0917 609 008 - Mr phong
Email : xnklvp@gmail.com
 

xnklvp

Lữ khách
#4
Do nhu cầu xuất khẩu chúng tôi cần hợp tác với các nhà máy tinh bột sắn trong cả nước để thực hiện các đơn hàng lớn từ phía nước ngoài.
Số lượng : 5 ngàn tấn / tháng
Các đại diện cùa nhà máy tinh bột sắn cần tìm đàu ra cho sản phẩm xin vui lòng liên hệ về
Phone: 0917 609 008 - Mr phong
Email : xnklvp@gmail.com
Yh: xnklvp