CẦN MUA TRÁI THƠM (DỨA) XUẤT KHẨU

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HOANG HIEN Co.,Ltd
- Địa chỉ: 414/3 Thong Nhat St, Tan An Ward, Lagi Town,
- Tel, Fax: 0623 602868 ::: FaX 0623 872405 ::: FaX ::: FaX ::: FaX
- email: hoanghienlagi@gmail.com
================================

<div><br /></div><div>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần mua Thơm (Dứa) xuất khẩu số lượng lớn c&aacute;c doanh nghiệp c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu cung cấp xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;Mr Ho&agrave;ng Hiển &nbsp;0913647304</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>
 

Top