CẦN MUA TRÁI THƠM (KHÓM) XUẤT KHẨU

  • Thread starter hoanghienlagi
  • Ngày gửi
H

hoanghienlagi

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HOANG HIEN Co.,Ltd
- Địa chỉ: 414/3 Thong Nhat St, Tan An Ward, Lagi Town,
- Tel, Fax: 0623 602868 ::: FaX 0623 872405
- email: hoanghienlagi@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng Ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần mua Thơm tr&aacute;i xuất khẩu với số lượng lớn,C&aacute;c đơn vị, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; năng lực cung ứng, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p><p>Email . <a href="mailto:hoanghienlagi@gmail.com">hoanghienlagi@gmail.com</a></p><p>Phone : 0623 602868</p><p>Fax : 0623 872405</p><p>Cell phone : 0913 647304</p><p>Website : <a href="http://www.hoanghienlagi.edv.vn/">http://www.hoanghienlagi.edv.vn</a></p><p>Mr : Ho&agrave;ng Hiển</p>
 
Top