cần mua Trăn, Kỳ đà, rắn hổ trâu, rắn ri voi . .. . .

polimi

Lữ khách
#1
<font face="Times New Roman"><strong>Trại chăn nu&ocirc;i Thi&ecirc;n &Acirc;n</strong><strong>:</strong><br /></font><font face="Times New Roman"><strong><span /></strong><br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; <em><u>chuy&ecirc;n cung cấp mua - b&aacute;n c&aacute;c loại giống - thịt như sau :</u></em><br /></font><font face="Times New Roman"><strong>Trăn giống , rắn ri voi , kỳ đ&agrave; , c&aacute; sấu , rắn hổ tr&acirc;u , rắn g&aacute;o , nh&iacute;m . . .</strong><br /></font><font face="Times New Roman"><strong>ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết con giống sạch bệnh, chất lượng, thu mua sản phẩm với gi&aacute; cao , tận nh&agrave; . . .</strong><br /></font><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><em><strong><u>&nbsp; đặt biệt : k&yacute; hợp đồng bao ti&ecirc;u sản phẩm</u></strong></em><br /></font><font face="Times New Roman"><em><strong>Xin li&ecirc;n hệ :</strong></em><br /></font><font face="Times New Roman"><em><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *</strong></em> <em><u>Cơ sở 1</u></em> <em><strong>: Quốc lộ 51, th&ocirc;n Phước Th&agrave;nh, x&atilde; T&acirc;n H&ograve;a, huyện T&acirc;n Th&agrave;nh , Tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u</strong></em><br /></font><font face="Times New Roman"><em><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *</strong></em> <em><u>Cơ sở 2</u></em> <em><strong>:&nbsp; 1/14 Tổ 7, Khu IB , ấp Hải Sơn , x&atilde; Phước H&ograve;a, Huyện T&acirc;n Th&agrave;nh tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u</strong></em><br /></font><font face="Times New Roman"><em><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="3">&nbsp; * Điện thoại :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tư&nbsp; vấn chăn nu&ocirc;i : 0643.891.909</font></strong></em><br /></font><font face="Times New Roman"><font size="3"><em><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="3">&nbsp;&nbsp; mua - b&aacute;n&nbsp; : 0643.936.006</font></strong></em><br /></font></font><font face="Times New Roman"><em><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></em> <em><u><font size="4">đường d&acirc;y n&oacute;ng&nbsp; : 0932.774009</font></u></em><br /></font><p><font face="VNI-Times" size="3">&nbsp;</font></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thiên ân
- Địa chỉ: quốc lộ 51, cây xăng số 6 hội bài, tân hoà, tân thành, bà rịa -vũng tàu
- Tel, Fax: 0643.891909 - 0932774009
- email: thienantran_group@yahoo.com