Cần mua vài con cheo cheo giống

#1
T&ocirc;i muốn mua v&agrave;i cặp cheo cheo về nu&ocirc;i. Hiện tại t&ocirc;i kh&ocirc;ng biết nơi n&agrave;o b&aacute;n cheo cheo đ&atilde; thuần chủng v&agrave; c&oacute; giấy tờ của kiểm l&acirc;m. Xin c&aacute;c bạn chỉ dẫn cho ch&uacute;ng t&ocirc;i với.<br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ngô minh sang
- Địa chỉ: lai uyên, bến cát, bình dương
- Điện thoại: 0934928221 - Fax:
- email: sangnm@tdmu.edu.vn
 

hoangann

Lữ khách
#2
Dây nè ban cái video trên bi lỗi rùi

T&ocirc;i muốn mua v&agrave;i cặp cheo cheo về nu&ocirc;i. Hiện tại t&ocirc;i kh&ocirc;ng biết nơi n&agrave;o b&aacute;n cheo cheo đ&atilde; thuần chủng v&agrave; c&oacute; giấy tờ của kiểm l&acirc;m. Xin c&aacute;c bạn chỉ dẫn cho ch&uacute;ng t&ocirc;i với.<br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ngô minh sang
- Địa chỉ: lai uyên, bến cát, bình dương
- Điện thoại: 0934928221 - Fax:
- email: sangnm@tdmu.edu.vn
VIDEO NÈ BẠN TRANG TRAI NÀY NUÔI NHIỀU LẮM BAN THỬ LIÊN HỆ XEM 0168 2713 274 : http://www.youtube.com/V/KaRGcqSm1ec&feature=plcp

--------

T&ocirc;i muốn mua v&agrave;i cặp cheo cheo về nu&ocirc;i. Hiện tại t&ocirc;i kh&ocirc;ng biết nơi n&agrave;o b&aacute;n cheo cheo đ&atilde; thuần chủng v&agrave; c&oacute; giấy tờ của kiểm l&acirc;m. Xin c&aacute;c bạn chỉ dẫn cho ch&uacute;ng t&ocirc;i với.<br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ngô minh sang
- Địa chỉ: lai uyên, bến cát, bình dương
- Điện thoại: 0934928221 - Fax:
- email: sangnm@tdmu.edu.vn
TRANG TRAI DONG VAT HOANG DA CÓ BAN CHEO CHEO NE 0168 2713 274 : http://www.youtube.com/V/KaRGcqSm1ec&feature=plcp
 
Last edited:
Top