CẦN MUA VỎ GÁO DỪA VỤN SỐ LƯỢNG LỚN (HỢP ĐỒNG QUANH NĂM)

dxnguyen

Lữ khách
#1
<div><br /></div><div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; color: #3366ff">Cty CP XNK Đăng Nguy&ecirc;n chuy&ecirc;n mua b&aacute;n Chỉ xơ dừa,&nbsp; Than g&aacute;o dừa, Thảm Tuyết (Thảm ch&ugrave;i ch&acirc;n xơ dừa), Thảm xơ Dừa, Lưới xơ Dừa, Mụn Dừa (Đất sạch), Tranh g&aacute;o dừa, Gỗ dừa, Thủ c&ocirc;ng mỹ nghệ từ Vỏ g&aacute;o Dừa. Đặc biệt cần mua số lượng lớn Vỏ G&aacute;o Dừa loại vụn, hoặc bể, nứt l&agrave;m 3, 4, 5, 6 phần, v&agrave; Vỏ G&aacute;o Dừa cắt 1/3, 1/2 hoặc nguy&ecirc;n Vỏ g&aacute;o Dừa d&ugrave;ng để sản xuất thủ c&ocirc;ng mỹ nghệ.</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 13pt; color: red"><span style="text-decoration: none">&nbsp;</span></span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 13pt; color: red">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ</span></u></strong><strong><span style="font-size: 13pt; color: red">:</span></strong><span style="font-size: 13pt; color: red"> </span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="color: #3366ff">C&ocirc;ng ty Cổ phần XNK Đăng Nguy&ecirc;n</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #3366ff">Mr. Dương</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #3366ff">H/P: 090446889</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #3366ff">Email: <a href="mailto:dx_nguyen@yahoo.com;dangnguyenjsc@gmail.com"><span style="color: #3366ff">dx_nguyen@yahoo.com;dangnguyenjsc@gmail.com</span></a></span></p></div>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr.Dương
- Địa chỉ: Tp.HCM
- Tel, Fax: 0904468879
- email: dx_nguyen@yahoo.com