Cần mua VỎ LỤA HẠT ĐIỀU (cashew nut husk)

  • Thread starter Nguyá»…n Thị Chi
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Thị Chi

Guest
#1
<p style="margin: 0pt 0pt 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhu cầu mua<strong>&nbsp;Vỏ lụa hạt điều</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;với số lượng lớn h&agrave;ng th&aacute;ng, quanh năm.</span></span></p> <p style="margin: 0pt 0pt 0.0001pt; text-align: justify"><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p style="margin: 0pt 0pt 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt">C&aacute;c đơn vị, c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu cung cấp xin gọi hoặc email cho ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span></p> <p style="margin: 0pt 0pt 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0pt 0pt 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt">Rất vui được hợp t&aacute;c với qu&yacute; vị.</span></p> <p style="margin: 0pt 0pt 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt">Tr&acirc;n trọng,&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0pt 0pt 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt">Chi<br /> <br /> DT: 0976446196</span></p> <p style="margin: 0pt 0pt 0.0001pt"><span style="font-size: 14pt">Email: chinguyen164@yahoo.com</span></p> <p style="margin: 12pt 0pt 10pt; text-align: justify; line-height: 115%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Chi
- Địa chỉ: 485/22 Phan Văn Trị, P5, Quận Gò Vấp
- Điện thoại: 0976446196 - Fax:
- email: chinguyen164@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top