Cần nơi tiêu thụ tiêu xanh(số lượng quanh năm)-Có hình ảnh vườn

tunglangme

Lữ khách
#1
Hiện tại vườn mình trồng được giống tiêu ghép đạt năng suất rất cao,số lượng tiêu xanh nhiêu nên mình cần tìm nơi tiêu thụ.

Đây là topic hình ảnh vườn tiêu ghép nhà mình.
Vừa bán giống ghép vừa bán tiêu xanh
http://agriviet.com/home/threads/8511-BAn-Giong-tieu-moi-khang-benh
Liên Hệ: Tùng Láng me 2,xuân đông,cẫm mỹ Đồng Nai.
Phone: 0977242326

=======================================
Đây là hình ảnh vườn tiêu nhà mình,mời bà con tham quan :eek::eek::eek:

Hiện tại mình đã ghép được giống tiêu mới kháng bệnh cao.đạt năng suất cao.
Liên Hệ: Tùng Láng me 2,xuân đông,cẫm mỹ Đồng Nai.
Phone: 0977242326
========================================
Sau đây xin mời bà con tham quan vườn tiêu của nhà mình.
Đây là một số hình ảnh cho trái của vườn tiêu ghép cho mùa trái đầu tiên :---------------
Một số hình ảnh của gốc ghép 3năm tuổi:


 

Last edited:

tunglangme

Lữ khách
#2
---------------
Một số hình ảnh gốc chưa ghép và đã ghép rồi trong vườn ươm:
:a008:a008:a008
---------------
video 1:
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Yzlo8aWIQDE?fs=1&amp;hl=vi_VN"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Yzlo8aWIQDE?fs=1&amp;hl=vi_VN" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
video 2:
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qDWP4y0wxjA?fs=1&amp;hl=vi_VN"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qDWP4y0wxjA?fs=1&amp;hl=vi_VN" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
video 3:
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JAqD7nnkSA4?fs=1&amp;hl=vi_VN"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JAqD7nnkSA4?fs=1&amp;hl=vi_VN" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
video 4:
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dwCIpATlMq4?fs=1&amp;hl=vi_VN"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dwCIpATlMq4?fs=1&amp;hl=vi_VN" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
video 5:
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KW1wkip5E4A?fs=1&amp;hl=vi_VN"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KW1wkip5E4A?fs=1&amp;hl=vi_VN" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>

video 6:
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pb_CRFCQE7s?fs=1&amp;hl=vi_VN"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pb_CRFCQE7s?fs=1&amp;hl=vi_VN" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
video 7:
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/plQY92BIE0U?fs=1&amp;hl=vi_VN"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/plQY92BIE0U?fs=1&amp;hl=vi_VN" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>

video 8:
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Mrw4Y5Gge-c?fs=1&amp;hl=vi_VN"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Mrw4Y5Gge-c?fs=1&amp;hl=vi_VN" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>

video 9:
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/78qw8I0neSM?fs=1&amp;hl=vi_VN"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/78qw8I0neSM?fs=1&amp;hl=vi_VN" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
==========================================

Liên Hệ: Tùng Láng me 2,xuân đông,cẫm mỹ Đồng Nai.
Phone: 0977242326
 
Last edited:

tunglangme

Lữ khách
#3
cần nơi tiêu thụ tiêu xanh -số lượng quanh năm- có hình ảnh vườn
---------------
cần nơi tiêu thụ tiêu xanh -số lượng quanh năm- có hình ảnh vườn
__________________
Bùi Minh Tùng-0977242326
Láng Me 2,Xuân Đông,Cẫm Mỹ,Đồng Nai
-------------------------------------------------
Bán Tiêu Giống Ghép kháng bệnh đạt năng suất cao
 
Last edited:

tunglangme

Lữ khách
#7
cần nơi tiêu thụ tiêu xanh-số lượng quanh năm-có hình ảnh vườn
 

T

TNT2

Guest
#8
Úp cho tiêu của Bạn.

Bạn ơi vui lòng cho mình hỏi tí
hình như bạn đang áp dụng tưới nhỏ giọt cho cây tiêu hả bạn.?.


.
.
Bạn có thể chia sẽ với mọi người về hiệu quả và vốn đầu tư của công nghệ tưới này không ?
Xin cám ơn bạn rất nhiều.