cần nuôi gia công lợn rừng lai, được giúp đỡ về cung cấp vốn và tiêu thụ sản phẩm .

  • Thread starter Nguyá»…n Thị Sen
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Thị Sen

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Sen
- Địa chỉ: xã Tân Chi, huyện Tiên Du- Tỉnh Bắc Ninh.
- Tel, Fax: 01698402022 ::: FaX
- email: nguyenthisenedu@gmail.com
================================

T&ocirc;i xem ti- vi, thấy&nbsp; ở Đồng Nai hay ở đ&acirc;u đ&oacute; muốn c&oacute; cơ sở để cung cấp vốn v&agrave; ti&ecirc;u thụ sản phẩm nu&ocirc;i heo rừng lai để đ&oacute;ng hộp xuất khẩu. T&ocirc;i muốn t&igrave;m địa chỉ<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top