Cần sang lại đàn nhím

#1
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4 CON C&Aacute;I TRƯỞNG TH&Agrave;NH 8 - 10KG :30TR</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 CẶP BỐ MẸ DẪN CON : 16TR</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2 CẶP ĐANG MANG THAI :25TR</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 CẶP TỪ 3-4 KG :4,5TR</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 CON C&Aacute;I 2KG :3TR</p><p>&nbsp; &nbsp;HIỆN TẠI DO M&Igrave;NH BẬN C&Ocirc;NG VIỆC KH&Ocirc;NG C&Oacute; THỜI GIAN CHĂM S&Oacute;C NỮA N&Ecirc;N MUỐN B&Aacute;N TẤT CẢ VỚI GI&Aacute; 78,5TR BẠN N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU THI XIN LI&Ecirc;N HỆ VỚI M&Igrave;NH SĐT : 01222409441 (GẶP CH&Acirc;U ) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Ngọc Châu
- Địa chỉ:
- Điện thoại: 01222409441 - Fax:
- email: nguyenchau_242@yahoo.com
 

#3
Bác nào cần e thanh lý cho nè

01 cặp 9 tháng khoảng 10kg giá 5 triệu
04 cặp nhím bố mẹ giá 11 triệu đồng/ cặp
Giấy tờ đầy đủ
liên hệ 0988.847.734 bán tại Dĩ an Bình Dương
 

nhimhcm

Lữ khách
#6
nhím bố mẹ dẫn 02 con: 5 triệu.
nhím lứa: 2 triệu (cho tất cả các lọai 01 tháng, 02 tháng, 03 tháng, 07, 09 tháng)
 
#8
Ban nhimhcm dau rui?

nhím bố mẹ dẫn 02 con: 5 triệu.
nhím lứa: 2 triệu (cho tất cả các lọai 01 tháng, 02 tháng, 03 tháng, 07, 09 tháng)
Không tìm thấy bài bạn đăng nữa sao bạn dùng số điện thoại của mình để rao bán nhím ...trong diễn đàn không cho phép mình làm vậy đâu!
 

vuadui

Nhà nông nghiệp dư
#9
Không tìm thấy bài bạn đăng nữa sao bạn dùng số điện thoại của mình để rao bán nhím ...trong diễn đàn không cho phép mình làm vậy đâu!
trời sao lại có người chơi ác với bạn quá vậy à? tẩy chay người đó giùm bạn.
 
Top