Cần Thơ-Bán Dúi Giống

  • Thread starter Hoàng DÅ©
  • Ngày gửi
H

Hoàng Dũ

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Dũ
- Địa chỉ: 403/12-hẻm tổ 4-5-lộ 91b-phường an khánh-q.ninh kiều-tp.cần thơ
- Tel, Fax: ::: FaX 0902.456.499
- email: tranghoangdu@ovi.com
================================

<font size="3">Qua 01 năm nu&ocirc;i thử nghiệm con D&uacute;i, thấy con D&uacute;i rất dễ nu&ocirc;i, &iacute;t tốn c&ocirc;ng chăm s&oacute;c, thức ăn rất dễ kiếm:( đọt m&iacute;a, thứ n&agrave;y rất nhiều ở c&aacute;c vựa m&iacute;a người ta cho kh&ocirc;ng, v&igrave; khỏi mắc c&ocirc;ng phải mang đi bỏ,m&iacute;a l&agrave; thức ăn ch&iacute;nh. Khoai lang, bắp hột, th&acirc;n tre, măng tre, cỏ voi&hellip;.). Tuy nhi&ecirc;n để nu&ocirc;i D&uacute;i đẻ th&igrave; phải cần c&oacute; một số kỷ thuật th&igrave; mới c&oacute; D&uacute;i con được. Sau đ&acirc;y l&agrave; một số kỷ thuật nu&ocirc;i D&uacute;i đẻ:<br /></font><font size="3">X&acirc;y chuồng:<br /></font><font size="3">&nbsp;Diện t&iacute;ch 0,5mx0,6mx0,7m. b&ecirc;n trong x&acirc;y 01 c&aacute;i hang diện t&iacute;ch bằng 01 miếng gạch t&agrave;u, loại 3 tấc 01 vi&ecirc;ng l&agrave; tốt nhất kh&ocirc;ng n&ecirc;n l&agrave;m nhỏ v&igrave; khi D&uacute;i mẹ đẻ con dễ đ&egrave; D&uacute;i con chết. c&aacute;i n&agrave;y t&ocirc;i bị r&ugrave;i n&ecirc;n mới c&oacute; kinh nghiệm. L&agrave;m hang kh&ocirc;ng n&ecirc;n l&agrave;m d&agrave;i qu&aacute;, v&igrave; l&agrave;m d&agrave;i kh&ocirc;ng nh&igrave;n thấy D&uacute;i sinh hoạt v&agrave; D&uacute;i rất nh&aacute;t. V&agrave; rất kh&oacute; bắt con trong hang ra.<br /></font><font size="3">Con Giống:<br /></font><font size="3">N&ecirc;n chọn con giống tại những nơi nu&ocirc;i D&uacute;i đẻ. V&igrave; D&uacute;i đ&atilde; thuần dễ nu&ocirc;i đẻ hơn. C&ograve;n D&uacute;i rừng th&igrave; t&ocirc;i kh&ocirc;ng biết.<br /></font><font size="3">Nu&ocirc;i D&uacute;i đẻ th&igrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n nu&ocirc;i 01 đực v&agrave; nhiều c&aacute;i chung một chuồng v&igrave; khi D&uacute;i đẻ ra th&igrave; bị D&uacute;i c&aacute;i kh&aacute;c gi&agrave;nh D&uacute;i con. Con gặm đầu , con gặm đu&ocirc;i kết quả th&igrave; ACE cũng biết. ngũm hết trơn. Tốt nhất th&igrave; nu&ocirc;i mỗi chuồng 01 con c&aacute;i. Khi D&uacute;i khoảng 01kg th&igrave; phối được. Khi bỏ đực v&agrave;o &ocirc; con c&aacute;i nếu ch&uacute;ng chịu nhau th&igrave; k&ecirc;u hực hực v&agrave; phối li&ecirc;n tục. khoảng 45 ng&agrave;y sau th&igrave; c&oacute; D&uacute;i con. Ch&uacute; &yacute; kh&acirc;u n&agrave;y rất quan trọng để c&ograve;n D&uacute;i con. Nhiều người thấy tr&ecirc;n mạng th&igrave; x&acirc;y chuồng kh&ocirc;ng c&oacute; l&agrave;m hang. Nhưng t&ocirc;i th&igrave; l&agrave;m hang. Khi D&uacute;i đẻ th&igrave; chọn nơi y&ecirc;n tĩnh v&agrave; tối, v&igrave; D&uacute;i mẹ dễ bị tress. N&ecirc;n đẻ trong hang l&agrave; tốt nhất, v&agrave; khi ta cho D&uacute;i mẹ ăn cũng kh&ocirc;ng l&agrave;m ảnh hưởng tới D&uacute;i mẹ, chuồng D&uacute;i đẻ n&ecirc;n đậy k&iacute;nh một phần hạn chế l&agrave;m động D&uacute;i mẹ, v&igrave; l&agrave;m động th&igrave; D&uacute;i mẹ xử hết D&uacute;i con v&agrave; ăn D&uacute;i con lu&ocirc;n. Nếu D&uacute;i con sống được 10 ng&agrave;y th&igrave; ok. L&uacute;c n&agrave;y ta c&oacute; thể bỏ nắp đậy ra được.<br /></font><font size="3">Nu&ocirc;i D&uacute;i rất dễ.<br /></font><font size="3">Sau đ&acirc;y l&agrave; bảng b&aacute;o gi&aacute; ACE tham khảo:<br /></font><font size="3">D&uacute;i con mới t&aacute;ch mẹ 250 ng&agrave;n/con.<br /></font><font size="3">D&uacute;i trưởng th&agrave;nh 500 ng&agrave;n/con.<br /></font><font size="3">D&uacute;i bố mẹ 1 triệu/con.<br /></font><font size="3">ACE nếu cần biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ để được tư vấn miễn ph&iacute;.<br /></font><font size="3">Trang Ho&agrave;ng Dũ <br /></font><font size="3">Di động:0902.456.499<br /></font><font size="3">Địa chỉ: 403/12-Hẻm tổ 4-5-Lộ 91B-Phường An Kh&aacute;nh-Quận Ninh Kiều-TP.Cần Thơ.<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p>
 

linhem1986

Thành viên mới
#2
ô!!! anh Dũ cũng bán Dúi nữa à? anh Dũ nuôi nhiều không? lúc trước hình như anh Dũ có bán
Nhím phải không?lúc này đổi nghề rồi à? hiện em cũng có nuôi vài chục cập Dúi nữa nè!
hân hạnh được làm quen và học hỏi kinh nghiêm của anh?
chúc anh buôn mai bán đấc nhé!!!
 
Last edited:
Top