CẦN THƠ CẦN MUA TRÙN QUẾ

maquemau

_
Nông dân @
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: maquemau
- Địa chỉ: cần thơ
- Tel, Fax: 01235635754 ::: FaX
- email: MAQUEMAU@GMAIL.COM
================================

<p>B&Agrave;I ĐĂNG CUỐI...Ở CẦN THƠ B&Aacute;C N&Agrave;O C&Oacute; GIỐNG TR&Ugrave;N QUẾ HOẶC BIẾT NƠI N&Agrave;O B&Aacute;N L&Agrave;M ƠN CHỈ GI&Uacute;P.c&aacute;m ơn nhiều.</p><p>th&acirc;n</p>
 

Top