[ Cần Thơ] Chế phẩm khư mùi chuồng nuôi gia cầm

#1
Cung cấp phẩm Balasa n01 làm đẹm lót trong chăn nuôi gia cầm
Tác dụng khử mùi hôi
Không phải thay chất độn chuồng trong suốt qua trình nuôi
Gia cầm khỏe mạnh giảm lượng thức ăn thuốc thú y..
Không ô nhiễm môi trường giảm chi phí chăn nuôi
Liên hệ 01634 340 928 ( Đức)
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx