cần thơ trao đổi bồ câu các loại

  • Thread starter tanbuu45
  • Ngày gửi
T

tanbuu45

Lữ khách
#1
<h3><font size="3">ch&agrave;o c&aacute;c bạn hiện tại m&igrave;nh đang nu&ocirc;i một số bồ c&acirc;u g&agrave; v&agrave; ph&aacute;p,do dư con trống n&ecirc;n m&igrave;nh cần trao đổi với c&aacute;c anh em n&agrave;o c&oacute; nhu cầu bắt trống đổi m&aacute;i với m&igrave;nh th&igrave; li&ecirc;n hệ bửu bồ c&acirc;u đt:0167775085.</font></h3><p><font size="3">m&agrave; qu&ecirc;n nửa bồ c&acirc;u của m&igrave;nh l&agrave; bồ c&acirc;u bố nh&eacute;.</font> <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: bửu bồ câu
- Địa chỉ: châu thành -cần thơ-hậu giang
- Điện thoại: 01677750285 - Fax:
- email: billgatelove123@gmail.com
 

L

lethanhnghia

Lữ khách
#2
ban bo cau phap lai

hien tai minh dang nuoi khoang 150 cap bo cau phap lai .ai co nhu cau xin lien he nghia:0907662786,tra nóc c an tho
 

Đối tácTop