Cần Thơ: Triển khai kế hoạch ứng phó BĐKH

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Ngày 5/5/2011, UBND TP Cần Thơ tổ chức triển khai kế hoạch ứng phó Biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2011-2015 cho các cán bộ lãnh đạo các sở, ban ngành và UBND các quận, huyện. Tiếp theo từ ngày 11 đến 13/5/2011 tổ chức lần lượt 3 lớp tập huấn, phân lập thành 3 nhóm (mỗi nhóm gồm 3 quận, huyện) theo từng khu vực.


Nội dung tập huấn nhằm cung cấp thông tin về BĐKH cho cơ quan Nhà nước - Cộng đồng - Doanh nghiệp như: cập nhật phiên bản mới nhất 2011 về kịch bản BĐKH và nước biển dâng; những diễn biến mới nhất của đàm phán quốc tế về BĐKH – cơ hội và thách thức đối với Việt Nam; kết quả sau 2 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia BĐKH và những vấn đề cấp bách đối với các Bộ, ngành, địa phương.


Qua lớp tập huấn sẽ tao điều kiện nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực cán bộ và định hướng hành động thích ứng trước BĐKH. Riêng trong năm 2011, các cơ quan sở ngành và các quận, huyện trong thành phố Cần Thơ sẽ được hướng dẫn xây dựng các đề xuất và dự án thích ứng cụ thể. TP Cần Thơ là một trong những tỉnh, thành trong cả nước sớm xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng thích ứng với BĐKH.Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited: