Cần Thơ_Bán nhím giống!

Hoàng Dũ

Nhà nông nghiệp dư
#1

Cơ Sở Nuôi Nhím Hoàng Dũ
Báo giá nhím giống ngày 17/10/2011:
Nhím con trọng lượng từ 2kg - 3kg/con : 4,5 triệu/cặp( 01 đực + 01 cái ).
Nhím thịt 425.000 đ/kg hơi ( nhím còn nguyên con ).
Nhím có xác nhận của Kiểm Lâm.
Bảng giá có thể thay đổi từng thời điểm. Nhận cung cấp hàng thường xuyên và số lượng lớn.
Cám ơn đã xem tin. Chúc AE chăn nuôi thành công!


 

Hoàng Dũ

Nhà nông nghiệp dư
#2

Cơ Sở Nuôi Nhím Hoàng Dũ
Báo giá nhím giống ngày 17/10/2011:
Nhím con trọng lượng từ 2kg - 3kg/con : 4,5 triệu/cặp( 01 đực + 01 cái ).
Nhím thịt 425.000 đ/kg hơi ( nhím còn nguyên con ).
Nhím có xác nhận của Kiểm Lâm.
Bảng giá có thể thay đổi từng thời điểm. Nhận cung cấp hàng thường xuyên và số lượng lớn.
Cám ơn đã xem tin. Chúc AE chăn nuôi thành công!


Cám ơn đã xem tin. Chúc AE chăn nuôi thành công!
 

maquemau

_
Nông dân @
#3

Cơ Sở Nuôi Nhím Hoàng Dũ
Báo giá nhím giống ngày 17/10/2011:
Nhím con trọng lượng từ 2kg - 3kg/con : 4,5 triệu/cặp( 01 đực + 01 cái ).
Nhím thịt 425.000 đ/kg hơi ( nhím còn nguyên con ).
Nhím có xác nhận của Kiểm Lâm.
Bảng giá có thể thay đổi từng thời điểm. Nhận cung cấp hàng thường xuyên và số lượng lớn.
Cám ơn đã xem tin. Chúc AE chăn nuôi thành công!


tôi rất khoái kiểu mua bán như thế nầy ! trao đổi mua bán nên cho cái giá cụ thể.
Nhím có xác nhận của Kiểm Lâm.
Bảng giá có thể thay đổi từng thời điểm.
up cho bạn đồng hương mua may bán lẹ
 

Hoàng Dũ

Nhà nông nghiệp dư
#4
tôi rất khoái kiểu mua bán như thế nầy ! trao đổi mua bán nên cho cái giá cụ thể.
Nhím có xác nhận của Kiểm Lâm.
Bảng giá có thể thay đổi từng thời điểm.
up cho bạn đồng hương mua may bán lẹ
Cám ơn Anh. Chúc Anh làm ăn khắm khá nghen!
 

Hoàng Dũ

Nhà nông nghiệp dư
#6

Cơ Sở Nuôi Nhím Hoàng Dũ
Báo giá nhím giống ngày 17/10/2011:
Nhím con trọng lượng từ 2kg - 3kg/con : 4,5 triệu/cặp( 01 đực + 01 cái ).
Nhím thịt 425.000 đ/kg hơi ( nhím còn nguyên con ).
Nhím có xác nhận của Kiểm Lâm.
Bảng giá có thể thay đổi từng thời điểm. Nhận cung cấp hàng thường xuyên và số lượng lớn.
Cám ơn đã xem tin. Chúc AE chăn nuôi thành công!

Cám ơn đã xem tin. Chúc AE chăn nuôi thành công!