CAN THUE DAT TRANG TRAI DA TRONG NHAN TAI HOA BINH ,NINH BINH,HA NAM

  • Thread starter CONG TY TNHH T&K
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CONG TY TNHH T&K

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CONG TY TNHH T&K
- Địa chỉ: TRAI MAU NHAN NGHIA LY NHAN HA NAM
- Tel, Fax: ::: FaX 0985277344
- email: nguyen_thanh.2010@YAHOO.COM.vn
================================

CONG TY CHUNG TOI DANG CAN THUE HOAC HOP TAC KINH DOANH VOI TRANG TRAI O CAC TINH TREN IU TIEN NHUNG TRANG TRAI DA TRONG NHAN XIN LIEN HE THANH DT 098527744
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top