Cần tiền bán gấp cặp ngà voi xuất sứ từ Châu Phi

  • Thread starter Tien Tuan
  • Ngày gửi
T

Tien Tuan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tien Tuan
- Địa chỉ: 63. Pham NGoc Thach - Quan 3 - Tp.HCM
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: nguyentientuan.tl@gmail.com
================================

<p>Ch&agrave;o c&aacute;c bạn!</p><p>Hiện tại m&igrave;nh đang cần tiền n&ecirc;n b&aacute;n một cặp ng&agrave; voi xuất sứ từ Ch&acirc;u Phi, m&igrave;nh l&agrave; thủy thủ, một lần gặp được n&ecirc;n mua về từ Ch&acirc;u Phi, &yacute; định để trưng b&agrave;y th&ocirc;i, bữa nay kẹt tiền qu&aacute; n&ecirc;n b&aacute;n, m&igrave;nh b&aacute;n với gi&aacute; 4000$/cặp.Nhờ c&aacute;c bạn up tin n&agrave;y gi&uacute;p m&igrave;nh với nh&eacute;!<br /></p><p>Li&ecirc;n hệ: 09379.23579 A.Tu&acirc;n</p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top