Cần tiền bán gấp hàng đẹp giá rẻ

  • Thread starter Bùi Trọng Đấu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

Bùi Trọng Đấu

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi Trọng Đấu
- Địa chỉ: Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ
- Tel, Fax: 0983565820 ::: FaX 02103670223
- email: doixaylap.ime@gmail.com
================================

<p><font size="4">T&ocirc;i c&oacute; một con chim Cu g&aacute;y đang đẻ trứng, g&aacute;y rất nhiều chứng đẻ cũng rất nhiều cứ c&aacute;ch một ng&agrave;y n&oacute; đẻ một quả, mọi người bảo n&oacute; đẻ như ga si&ecirc;u trứng. hiện nay t&ocirc;i đang rất cần tiền muốn b&aacute;n gấp. nếu ai muốn mua Cu g&aacute;y đẻ về l&agrave;m giống thi li&ecirc;n hệ ngay với t&ocirc;i theo số ĐT : 0983565820. H&agrave;ng độc&nbsp; nhất ở Việt Nam hi&ecirc;n nay..... nhanh l&ecirc;n kh&ocirc;ng t&ocirc;i b&aacute;n mất.</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top