cần tìm đại lý phân phối gạo

  • Thread starter hồ thanh sá»­
  • Ngày gửi
H

hồ thanh sử

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hồ thanh sử
- Địa chỉ: long xuyên - an giang
- Tel, Fax: 0763934995 ::: FaX 0763934996
- email: htsu@angimex.com.vn
================================

<p><strong>K&iacute;nh thưa Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng!</strong></p> <p><br /> C&ocirc;ng ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang - ANGIMEX l&agrave; một trong những c&ocirc;ng ty xuất khẩu gạo uy t&iacute;n h&agrave;ng đầu Việt Nam, c&oacute; hơn 33 năm hoạt động kinh doanh trong ng&agrave;nh gạo v&agrave; nằm ngay tại v&ugrave;ng vựa l&uacute;a lớn nhất cả nước. Với năng lực sản xuất 200.000 300.000 tấn gạo/năm, quy tr&igrave;nh sản xuất kh&eacute;p k&iacute;nh, ANGIMEX tin rằng sẽ đem đến cho Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng những sản phẩm gạo chất lượng cao, đạt ti&ecirc;u chuẩn an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm, nhiều gi&aacute; trị cao trong cuộc sống.</p> <p>Hiện nay, C&ocirc;ng ty đang từng bước th&acirc;m nhập, mở rộng thị trường gạo nội địa v&agrave; rất mong được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng khai th&aacute;c thị trường đầy tiềm năng n&agrave;y.</p> <p>Rất mong được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng!</p> <p>Mọi th&ocirc;ng tin tin chi tiết xin li&ecirc;n hệ!</p> <p><strong> </strong></p> <p><strong>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG</strong></p> <p>Địa chỉ: Số 01, Ng&ocirc; Gia Tự, TP. Long Xuy&ecirc;n, An Giang</p> <p>Điện thoại: 076. 3934995 - Fax: 076. 3934996</p> <p>Email: <a rel="nofollow" target="_blank" href="mailto:mkt@angimex.com.vn">mkt@angimex.com.vn</a></p> <p>Website: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.angimex.com.vn/">www.angimex.com.vn</a></p> <p>Sản phẩm đ&oacute;ng t&uacute;i:</p> <p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://huynhhong.books.officelive.com/Documents/SDC10123.JPG">Gạo An Gia</a>.</p> <p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://huynhhong.books.officelive.com/Documents/SDC10132.JPG">Gạo Mục Đồng</a>.</p>
 


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hồ thanh sử
- Địa chỉ: long xuyên - an giang
- Tel, Fax: 0763934995 ::: FaX 0763934996
- email: htsu@angimex.com.vn
================================


Kính thưa Quý khách hàng!

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang - ANGIMEX là một trong những công ty xuất khẩu gạo uy tín hàng đầu Việt Nam, có hơn 33 năm hoạt động kinh doanh trong ngành gạo và nằm ngay tại vùng vựa lúa lớn nhất cả nước. Với năng lực sản xuất 200.000 300.000 tấn gạo/năm, quy trình sản xuất khép kính, ANGIMEX tin rằng sẽ đem đến cho Quý khách hàng những sản phẩm gạo chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nhiều giá trị cao trong cuộc sống.
Hiện nay, Công ty đang từng bước thâm nhập, mở rộng thị trường gạo nội địa và rất mong được hợp tác cùng Quý khách hàng khai thác thị trường đầy tiềm năng này.
Rất mong được hợp tác cùng Quý khách hàng!
Mọi thông tin tin chi tiết xin liên hệ!

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
Địa chỉ: Số 01, Ngô Gia Tự, TP. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076. 3934995 - Fax: 076. 3934996
Email: mkt@angimex.com.vn
Website: www.angimex.com.vn
Sản phẩm đóng túi:
Gạo An Gia.
Gạo Mục Đồng.

Xin cho hỏi điều kiện cần và đủ để được làm đại lý hay nhà phân phối gạo của Quý Công ty là gì (ví dụ như: vị trí, diện tích mặt bằng...) Tôi hiện đang ở Bình Dương.

Mong tin
 
xin hỏi công ty có địng mở rộng thị trường ra miền bắc ?
 


Back
Top