Cần tìm đại lý vôi bột-cục

#1
<p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng Ty Cổ Phần Thương Mại DV XNK Đại Việt xin gửi lời ch&agrave;o đến Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đơn vị chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại v&ocirc;i cục, v&ocirc;i bột chất lượng cao. Với những ti&ecirc;u chuẩn như sau : <br /></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><u>Th&agrave;nh phần h&oacute;a học <br /></u></strong>CaO : 91.20 (%) S (Sulfur) : 0.04 (%)<br />SiO2 : 0.20 (%) LOI : 4.50 (%)<br />Al2O3 : 0.75 (%) Carbon : Nil<br />Fe2O3 : 0.14 (%) P (phosphor) : 87 x 10<sup>-4</sup><br />MgO: 0.29 (%)</font></font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">H&agrave;ng đ&oacute;ng bao thương hiệu 'V&ocirc;i Đại Vi&ecirc;t' Bao 20kg</font></font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu l&agrave;m đại l&yacute; v&ocirc;i cục, bột. Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ voi ch&uacute;ng t&ocirc;i để nhận được b&aacute;o gi&aacute; sản phẩm cũng như ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i đối với c&aacute;c đại l&yacute;</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" /></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Rất mong nhận được sự hợp t&aacute;c của Qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><strong>-------------------------------------------------**********----------------------------------------------------<br /></strong><strong>DAI VIET COMMERCIAL SERVICES IMPORT EXPORT JIONT STOCK COMPANY<br /></strong>Add : No 25 &ndash; Street no D3 &ndash; 25 ward - &nbsp;Dist Binh Thanh - HCMC<br />Tell : 08.35120766&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax &nbsp;: 08.35106955&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Email : <a href="mailto:tuan@daivietcsie.com.vn"><font color="#0000ff">tuan@daivietcsie.com.vn</font></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>Website : daivietcsie.com.vn</u><br />PIC : Mr Tuấn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Handphone : +84 975761995

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CP TM DV XNK ĐẠi Việt
- Địa chỉ: 25 - Đường D3 - phương 25 -Quận bình Thạnh - HCM
- Điện thoại: 08.35120766 - Fax: 08.35106955
- email: daivietcsie.com.vn
 

Top