Cần tìm đối tác Đại lý Vật tư nông nghiệp & Công tác viên

  • Thread starter Binh Hung
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

Binh Hung

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Binh Hung
- Địa chỉ: 1f/13a Bình giã
- Tel, Fax: 090 8120840
- email: info@bionata200.com
================================

Ph&acirc;n b&oacute;n 100% sinh học nhập khẩu từ Ch&acirc;u &acirc;u BioNATA_BNBat: Khả năng thay thế 50-70% ph&acirc;n h&oacute;a học c&aacute;c loại. Giảm 40-60% s&acirc;u rầy: Đ&atilde; được khảo nghiệp v&agrave; ứng dụng thực tế tr&ecirc;n 3 năm từ Bộ NN + Trung t&acirc;m KN + N&ocirc;ng trường + HTX&nbsp; &hellip;&hellip;<br /><span />Hiệu quả khi ứng dụng tr&ecirc;n l&uacute;a: &ldquo; CỨNG C&Acirc;Y &ndash; KH&Ocirc;NG NG&Atilde; ĐỔ - S&Acirc;U RẦY GIẢM R&Otilde; RỆT&rdquo;.<br /><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><ul><li class="MsoNormal">Cơ hội cho c&aacute;c bạn trẻ muốn tự chủ kinh doanh ch&iacute;nh m&igrave;nh- Đầu tư &iacute;t - Lợi nhuận cao - Mang lợi &iacute;ch về cho nền N&ocirc;ng nghiệp an to&agrave;n<br /></li><li class="MsoNormal">Đại l&yacute;&nbsp;&nbsp;c&oacute; th&ecirc;m nguồn Lợi tức, th&ecirc;m nguồn h&agrave;ng mới bổ sung v&agrave;o hạng mục kinh doanh của m&igrave;nh.</li></ul><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Mọi th&ocirc;ng tin về sản phẩm vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: B&igrave;nh H&ugrave;ng (090 8120840) </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Cty TNHH CN TM SX Đại Phong: Độc quyền Ph&acirc;n phối ViệtNam + Laos + Cambodia.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">www.BioNATA200.com</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top