Cần tìm đối tác để cùng hoạt động trong việc buôn bán gạo tam xoan Nam Đinh

  • Thread starter vukien0206
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

vukien0206

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vukien0206
- Địa chỉ: Nam Đinh
- Tel, Fax: 0973739627::: FaX
- email: vudinhkien0206@gmail.com
================================

Nhu c&aacute;c bạn biết đấy.Qu&ecirc; hương Nam Định của t&ocirc;i c&oacute; đặc sản l&agrave; gạo t&aacute;m xoan.Nhưng do hoạt động kinh doanh n&ecirc;n kh&ocirc;ng đẩy mạnh việc thu mua v&agrave; bu&ocirc;n b&aacute;n được sản phẩm gạo.Nếu nhu ai c&oacute; điều kiện ở c&aacute;c th&agrave;nh phố mong rắng h&atilde;y c&ugrave;ng với t&ocirc;i để đẩy mạnh hoạt động bu&ocirc;n b&aacute;n mặt h&agrave;ng n&agrave;y.Của h&agrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo sẽ cung cấp h&agrave;ng đầy đủ v&agrave; với gi&aacute; cả phải chăng.<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top