Cần tìm đối tác khai thác trang trại có sẵn nuôi lợn rừng

  • Thread starter namthang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

namthang

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: namthang
- Địa chỉ: Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà nội
- Tel, Fax: 0913 217 892
- email: namthang158@gmail.com
================================

<p>T&ocirc;i c&oacute; trang trại rộng 1ha, chuồng x&acirc;y kh&eacute;p k&iacute;n 700m2, ở khu vực Xu&acirc;n Mai - Chương Mỹ, H&agrave; Nội. Chuồng trại x&acirc;y dựng quy m&ocirc;, đ&atilde; c&oacute; 30 con lợn n&aacute;i v&agrave; hậu bị giống Th&aacute;i Lan, 2 con lơn bố giống Mylayxia . Cần t&igrave;m người c&oacute; c&ugrave;ng sở th&iacute;ch để khai th&aacute;c v&agrave; ph&aacute;t triển trang trại. Ưu ti&ecirc;n người c&oacute; kỹ thuật v&agrave; trực tiếp chăn nu&ocirc;i ( kh&ocirc;ng cần g&oacute;p nhiều vốn). Li&ecirc;n hệ: Anh Lực 0913 217 892</p><p><strong>Cung cấp lợn giống gi&aacute; rẻ.</strong><br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top