cần tìm đối tác mua ban đất nông nghiệp, trang trai.

xuanbinh

Thành viên mới
#1
Mình ở đức huệ cần tìm đối tác để bán đất nông nghiệp đất trang trại.
đất lớn nhỏ gì cũng có đủ loại, đủ giá.
vàng lúc này giá cao quá thì chỉ cần mua đất là hợp lý thôi.
nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với mình nha.
dt: 0933712422.
 

phungocvo

Thành viên mới
#2
Mình ở đức huệ cần tìm đối tác để bán đất nông nghiệp đất trang trại.
đất lớn nhỏ gì cũng có đủ loại, đủ giá.
vàng lúc này giá cao quá thì chỉ cần mua đất là hợp lý thôi.
nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với mình nha.
dt: 0933712422.
Chào anh,
-Anh cho giá từng loại đất đi; diện tích bao nhiêu ứng với tiền bao nhiêu? Có giấy tờ đầy đủ không? Có vướng quy hoạch.
Thân.
phungocvo@yahoo.com
 

xuanbinh

Thành viên mới
#3
đất thì rất nhiều loại 150.000.000/mẫu. 250.000.000/ mẫu thấp nhất là khoảng 120.000.000/ mẫu.
Nói chung là tiền nào của nấy. Mình cũng còn rất nhiều lô đất khoảng 8-10 mẫu đất rất đẹp giá cũng rẽ.
---------------
đất thì rất nhiều loại 150.000.000/mẫu. 250.000.000/ mẫu thấp nhất là khoảng 120.000.000/ mẫu.
Nói chung là tiền nào của nấy. Mình cũng còn rất nhiều lô đất khoảng 8-10 mẫu đất rất đẹp giá cũng rẽ.
Đất có giấy đỏ hợp lệ.
 
Last edited:

thangquyen99

Thành viên mới
#5
chào anh

đất thì rất nhiều loại 150.000.000/mẫu. 250.000.000/ mẫu thấp nhất là khoảng 120.000.000/ mẫu.
Nói chung là tiền nào của nấy. Mình cũng còn rất nhiều lô đất khoảng 8-10 mẫu đất rất đẹp giá cũng rẽ.
---------------
đất thì rất nhiều loại 150.000.000/mẫu. 250.000.000/ mẫu thấp nhất là khoảng 120.000.000/ mẫu.
Nói chung là tiền nào của nấy. Mình cũng còn rất nhiều lô đất khoảng 8-10 mẫu đất rất đẹp giá cũng rẽ.
Đất có giấy đỏ hợp lệ.
Anh có thể giới thiệu sơ sơ ko
Đất ruộng hay đất vườn. Điện nước như thế nào . Cách Tp HCM nhiêu km, Đường đi như thế nào để em biết . Mong anh trả lời sớm
 

A-Z

Nhà nông nghiệp dư
#6
Mình ở đức huệ cần tìm đối tác để bán đất nông nghiệp đất trang trại.
đất lớn nhỏ gì cũng có đủ loại, đủ giá.
vàng lúc này giá cao quá thì chỉ cần mua đất là hợp lý thôi.
nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với mình nha.
dt: 0933712422.
Bác đăng bài như này thì sơ sài quá, thiếu thông tin. Bác bổ xung thông tin để mọi người biết rõ thêm nhé và đó cũng là quy định của diễn đàn. Mời bác xem lại hướng dẫn đăng bài trên box: Mua bán đất đai nông nghiệp và trang trại tại đây: http://agriviet.com/home/showthread.php?t=30957
 

xuanbinh

Thành viên mới
#7
Ñòa chæ ñaát ôû ñöùc hueä – long an ñaát naøy laø ñaát ruoäng mình coù theå ñaøo ao nuoâi caù hoaëc raén ri voi. Coøn treân bôø thì mình coù theå laøm nôi troàng phong lan ñöôïc ñaáy baïn ôi, giaù ñaát coù maët tieàn ñöôøng thì khoaûng 270 trieäu /1 hecta coù ñöôøng ñieän ñaày ñuû. Caùch thaønh phoà hoà chí minh 70km.
---------------
Mình caûm ôn baïn raát nhieàu vì ñaõ chæ daãn duøm mình heïn ngaøy gaëp laïi xin haäu taï.
 

Last edited:

xuanbinh

Thành viên mới
#9
đất này đang trồng lúa đất này có thể mỡ trang trại ao nuôi rắn ri voi rất tốt hoặc nuôi cá nguồn nước ngọt nếu có điều kiện thị làm ao nuôi rắn ri voi rất hợp đấy.
địa chỉ : xã mỹ thạnh tây huyện đức huệ tỉnh long an.
 

xuanbinh

Thành viên mới
#11
Giaù ñuû loaïi 130 trieäu/hecta – 150 trieäu/ heùcta – 170 trieäu/ hecta – 250 trieäu/hecta noùi chung laø tieàn naøo cuûa naáy<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>

Mua ñaát ñang troàng luùa thì mình cho thueâ 1 hecta ñöôïc 3trieäu/naêm
Dieän tích ñuû loaïi lôùn coù nhoû coù
 
Last edited:

xuanbinh

Thành viên mới
#13
chừng nào bạn muốn đi thì liên hệ mình trước để có nhiều khi mình bị bận việc.
bạn đi đến xã mỹ thạnh tây - huyện đức huệ- tỉnh long an. chào bạn!
còn ko bạn cứ đi đến huyện đức huệ điện thoại mình rước bạn vào.
 
T

thanhtriet

Guest
#14
Mình ở đức huệ cần tìm đối tác để bán đất nông nghiệp đất trang trại.
đất lớn nhỏ gì cũng có đủ loại, đủ giá.
vàng lúc này giá cao quá thì chỉ cần mua đất là hợp lý thôi.
nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với mình nha.
dt: 0933712422.
xin cho hoi ban:
đất phù hop cho loại cay gì
trồng lúa đuọc không bạn
 
#15
mình có 1 mẫu đất trang trại , có sẵn chuồng trại , ao cá đầy đủ , diện tích đẹp , đường vô rộng rãi thoải mái , có giấy tờ đầy đủ , đc phép chăn nuôi hợp pháp , có gì pm mình nhé :)
 

typhukhongtien

Nhà nông nghiệp dư
#16
sao đất ở đấy rẻ vậy ? :eek:ở chổ mình rẻ nhất cũng 400tr/ha , đắt nhất cũng 1ty500tr/ha ! mình ở đồng nai ! đất mình là đất nông nghiệp , trồng cà phê,tiêu,điều!
 
Top