Cần tìm đơn vị cung cấp gừng tươi, bắp hạt, đậu xanh, đậu nành (non-GMO)

  • Thread starter vu_anh_0406
  • Ngày gửi
V

vu_anh_0406

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi Đỗ Khắc Vũ Anh
- Địa chỉ: 766A/33, Lạc Long Quân, P.9, Q.Tân Bình, TP.HCM
- Tel, Fax: 0839750828 FaX 0839748677
- email: vu_anh_0406@yahoo.com
================================

<p><font size="2">Xin ch&agrave;o qu&yacute; Anh Chị!</font></p><p><font size="2">Hiện nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu t&igrave;m mua c&aacute;c sản phẩn n&ocirc;ng nghiệp được sản xuất tại Việt Nam. Sản phẩm ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m kiếm l&agrave; gừng tươi, bắp hạt, đậu xanh, đậu n&agrave;nh (giống kh&ocirc;ng bị biến đổi Gen) với số lượng lớn v&agrave; đặt h&agrave;ng l&acirc;u d&agrave;i. Vậy qu&yacute; doanh nghiệp c&oacute; c&aacute;c sản phẩm tr&ecirc;n cần b&aacute;n xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i để biết th&ecirc;m chi tiết v&agrave; c&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan.</font></p><p><font size="2">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn sự quan t&acirc;m của qu&yacute; anh chị. Hy vọng được c&ugrave;ng hợp t&aacute;c với qu&yacute; anh chị.</font></p><span class="Apple-style-span" style="word-spacing: 0px; font: medium 'Times New Roman'; text-transform: none; color: #000000; text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; border-collapse: separate; orphans: 2; widows: 2; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><div style="font-size: 12pt; border-top-style: none; font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; border-right-style: none; border-left-style: none; background-color: white; border-bottom-style: none"><div style="font-size: 12pt; font-family: times, serif"><div style="font-size: 12pt; font-family: times, serif"><div style="font-size: 12pt; font-family: times, serif"><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium"><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; color: #0000bf"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; color: #000000">Best regards!</span></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; color: #0000bf">KIM NGHIA CO.,LTD</span></div><div>766A/33&nbsp;<span class="yshortcuts">Lac Long Quan</span>&nbsp;Street, Ward 9,</div><div>Tan Binh Dist, HoChiMinh, Vietnam</div><div>Tel: +84-8-39750828&nbsp; Fax: +84-8-39748677</div><div>Mobile: +84-946479376 ( Mr. Vũ Anh )</div><div>Email :&nbsp;<a href="mailto:info@kimnghia.com" target="_blank" rel="nofollow">v</a>u_anh_0406@yahoo.com</div><div>website:<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://www.kimnghia.com/" target="_blank">www.kimnghia.com</a></div></span></div></div></div></div></div></span>
 

Top