cần tim gà chọi đòn (đá đòn cổ trọc) đẹp mua về nuôi chơi

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: can tho
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: huynhphuongdoan@yahoo.com.vn
================================

m&igrave;nh cần mua 01 cặp g&agrave; chọi đ&aacute; đ&ograve;n g&agrave; đẹp, to con, m&igrave;nh chỉ mua nuoi chơi n&ecirc;n g&agrave; gi&agrave; cũng được, ở khu vực miền nam t&ugrave; B&Igrave;nh Duong trở v&agrave;o, c&oacute; ai c&oacute; địa chỉ b&aacute;n gi&uacute;p m&igrave;nh. c&aacute;m ơn<br />
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx