Cần tìm Mai Vàng 5 Cánh Hoa To 10-15cm

  • Thread starter DQKhanh
  • Ngày gửi
Mình chỉ yêu mến Mai Vàng Truyền Thống 5 Cánh : Hoa Thơm Mát .
Mình có cây hoa 6,6 - 6,7cm | mình cần tìm các cây Mai Vàng có Hoa : có đường kính trên 10cm .
Hoặc Mai Vàng có hoa lạ , đẹp , độc đáo . Sđt thu mua 0907555780
Giải thích : mình khoe mai vàng bông 5 cánh lớn _ sẵn kết hợp bài viết : tìm mua thêm các cây có hoa độc đáo .
 Quảng cáoTop