CẦN TÌM MUA GẤP CÁ MẶT QUỶ, CÁ NHÁM, TÔM HÙM BÔNG

  • Thread starter Huỳnh Thanh Trúc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Huỳnh Thanh Trúc

Guest
#1
<p>Xin ch&agrave;o tất cả mọi người, ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; h&agrave;ng Ẩm Thực Ch&uacute; Cuội. HIện nay t&ocirc;i đang t&igrave;m kiếm một nh&agrave; cung cấp t&ocirc;m h&ugrave;m b&ocirc;ng, c&aacute; mặt quỷ v&agrave; c&aacute; nh&aacute;m với chất lượng đảm bảo, nguồn h&agrave;ng ổn định c&oacute; thể hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i. Nh&agrave; h&agrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i kinh doanh rất mạnh c&aacute;c mặt h&agrave;ng tr&ecirc;n v&agrave; sẽ lấy h&agrave;ng thường xuy&ecirc;n. Rất mong qu&yacute; nh&agrave; cung cấp gần xa li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i. Số ĐT 01687774123 - Tr&uacute;c (kế to&aacute;n thu mua) hoặc 083.9755184 (điện thoại b&agrave;n c&ocirc;ng ty).Th&acirc;n ch&agrave;o</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Huỳnh Thanh Trúc
- Địa chỉ: Số 24 Khuông Việt P.Phú Trung Q. Tân Phú TPHCM
- Tel, Fax: 083.9755184::: FaX 083.9755185
- email: kttonghop.chucuoi@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop