Cần tìm người có kinh nghiệm trông nấm rơm và hoa

  • Thread starter VoKhacDuc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

VoKhacDuc

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: VoKhacDuc
- Địa chỉ: TP Ho Chi Minh
- Tel, Fax: ::: FaX 0983.151.187
- email: khac_duc18d2@yahoo.com
================================

<p>Em đang c&oacute; kế hoạch đầu tư trang trại l&agrave;m nấm v&agrave; trồng hoa kết hợp, n&ecirc;n đang cần người c&oacute; kinh nghiệm trong lĩnh vực n&agrave;y. Thu nhập c&oacute; thể trả theo lương hoặc % lợi nhuận hoặc kết hợp cả 2. </p><p>Anh chi em n&agrave;o c&oacute; thể gi&uacute;p được&nbsp; m&igrave;nh hoặc muốn hợp t&aacute;c, vui long li&ecirc;n hệ V&otilde; Khắc Đức sđt: 0983.151.187 nha.</p><p>Cảm ơn sự quan tam của anh chị em<br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top