Cần tìm người hợp tác đầu tư trồng cao su

  • Thread starter DÅ©ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

DÅ©ng

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dũng
- Địa chỉ: 20/204 Lê thanh nghị - Hà nội
- Tel, Fax: ::: FaX ::: FaX
- email: Nuingoi@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="\&quot;4\&quot;">T&ocirc;i c&oacute; đất&nbsp;ở Tuy&ecirc;n quang, Lao cai , mỗi vị tr&iacute; từ 70-100 ha . T&ocirc;i cần người đầu tư trồng cao su. </font></p><p><font size="\&quot;4\&quot;">Rất mong&nbsp;được hợp t&aacute;c . </font></p><p><font size="\&quot;4\&quot;">Li&ecirc;n hệ Dũng 0982 059909. Hoặc Email : <a href="http://agriviet.com/%22mailto:Nuingoi@yahoo.com.vn/%22">Nuingoi@yahoo.com.vn</a> </font></p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top