CẦN TÌM NGUỒN TIÊU THỤ CAM SÀNH

  • Thread starter thu hoà
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

thu hoà

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thu hoà
- Địa chỉ: 386B đường Lê Bình,Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ
- Tel, Fax: 07102 480 562 ::: FaX
- email: tthvthongtin@yahoo.com.vn
================================

<p>cần t&igrave;m nguồn ti&ecirc;u thụ cam sanh. Đa dạng chủng loại. nhận cung cấp theo đơn đặt h&agrave;ng. ph&acirc;n loại h&agrave;ng theo y&ecirc;u cầu. c&oacute; thể cung cấp số lượng lớn.</p><p>cam to, vỏ mỏng, nhiều nước, h&agrave;ng chất lượng cao, c&oacute; thể xuất khẩu được.</p><p>li&ecirc;n hệ: 0710 2 480 562 - -0917 36 22 45</p><p>386 B L&ecirc; B&igrave;nh, C&aacute;i Răng cần thơ</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top