Cần Tìm Nhà Cung Cấp Bồ Câu Giống Pháp uy tín chất lượng!

  • Thread starter fourkiss
  • Ngày gửi
F

fourkiss

Guest
#1
<p>Em đang ở Nam Định, hiện t&ocirc;i muốn t&igrave;m 1 nh&agrave; cung cấp chim Bồ C&acirc;u Ph&aacute;p Giống uy t&iacute;n, chất lượng v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp tại miền Bắc.</p><p>Anh chị n&agrave;o biết địa chỉ n&agrave;o uy t&iacute;n th&igrave; chỉ&nbsp; gi&ugrave;m em với!</p><p>Em xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!</p><p>Li&ecirc;n Hệ: 0933.299.776 (Ngọ)</p><p>Email: nguyenvanngo_90@yahoo.com.vn</p><p>Note: em mua l&agrave;m giống nu&ocirc;i nhưng mua với số lượng lớn. Nếu thỏa thuận được sẽ k&yacute; hợp đồng! <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Ngọ
- Địa chỉ: Nam Định
- Điện thoại: 0933.299.776 - Fax:
- email: nguyenvanngo_90@yahoo.com.vn
 

Top