Cần tìm nhà cung cấp cá chim đen/ cá chim trắng XK

  • Thread starter huongconon
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NDT Ltd.Co.
- Địa chỉ: 15 Trường Sơn, Tân Bình
- Tel, Fax: (08)39980361 ::: FaX: (08)39480653 ::: FaX
- email: lananh@ndtco.net
================================

<p>&nbsp;</p><p><font size="3">B&ecirc;n c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang c&oacute; nhu cầu mua h&agrave;ng c&aacute; chim đen/ chim trắng( Black/ Silver Pomfret) để xuất khẩu. C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n hay c&aacute;c doanh nghiệp mong muốn hợp t&aacute;c vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ qua e-mail </font><a href="http://agriviet.com/%22mailto:lananh@ndtco.net/%22"><font size="3">lananh@ndtco.net</font></a><font size="3">, MB:098.8.547877 gặp Ms. Lan Anh</font></p><p><font size="3">Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.</font></p><p>&nbsp;</p>
 


cho hỏi bạn cần mua cá thịt phải kg? trọng lượng mỗi con như thế nào, giá cả ra sao? hiện tôi đang có 1000 con cá chim trắng trọng lượng mỗi con khoảng 1kg, tôi đang có ý định nuôi thêm không biết bạn có thu mua lâu dài hay không?thank!
 


Back
Top