Cần tìm nhà đầu tư trồng cây ăn trái

Tình hình là mình có được một giống cây nhãn đột biến mới, mình đang chuẩn bị nhân giống ra nhưng nguồn tài chính không đủ lớn để làm lâu dài vì vậy mình cần bạn nào có tài chính đủ lớn và có đam mê đặc biệt phải có tâm để hợp tác với mình. Mình ưu tiên các bạn nữ đặc biệt là tuổi tỵ, dậu , sửu. Email : nguyenanhthai6868@gmail.com.
 

Quảng cáo

Top