Cần tìm nhà phân phối bột mỳ nhập khẩu từ Úc

  • Thread starter tranluongbac
  • Ngày gửi
T

tranluongbac

Guest
#1
<p><font size="1">&nbsp;&nbsp;C&ocirc;ng ty TNHH thương mai Việt Ph&uacute;&nbsp; địa chỉ số 7 đường Kim đồng Quận Ho&agrave;ng mai H&agrave; nội nh&agrave; ph&acirc;n phối độc quyền bột m&igrave; của tập đo&agrave;n Weston milling &Uacute;c .Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m nh&agrave; ph&acirc;n phối tại c&aacute;c tỉnh . Xin li&ecirc;n hệ qua số đăng k&yacute; hoặc : </font></p><p><font size="1">Mr Trần lương Nam ĐT 0903414600</font></p><p><font size="1">Mrs Nguyễn thị V&acirc;n Anh&nbsp; ĐT 01684445548.</font></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần lương Bắc
- Địa chỉ: so 7 duong kim dong hoang mai ha noi
- Tel, Fax: 0903415674 ::: FaX 0436686694
- email: tranluongbac@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx