cần tìm nhà sản xuất, cung cấp thuốc thủy sản-Thailand

  • Thread starter CÔNG TY CP SINH HỌC VIỆT THÁI
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CÔNG TY CP SINH HỌC VIỆT THÁI

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CP SINH HỌC VIỆT THÁI
- Địa chỉ: 22B HÀ HUY TẬP - THÀNH PHỐ VINH-NGHỆ AN
- Tel, Fax: 038 666 53 86::: FaX 0383 560448
- email: biovita.vietthai@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty CP sinh học Việt Th&aacute;i (Biovita). </p><p>Địa chỉ: 22B H&agrave; Huy Tập, Tp Vinh &ndash; Nghệ An. </p><p>Điện thoại: 038 666 53 86 - 038 8900080. </p><p>Fax: 038 3560448. </p><p>Email: biovita.vietthai@gmail.com </p><p>&nbsp;</p><p>I/ Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: </p><p>Sản xuất kinh doanh, chế phẩm sinh học, ph&acirc;n b&oacute;n, v&ocirc;i n&ocirc;ng nghiệp, phụ gia cho n&ocirc;ng nghiệp. </p><p>Kinh doanh thuốc thủy sản, tư vấn lắp đặt hệ thống điện c&ocirc;ng nghiệp, d&acirc;n dụng. </p><p>Tư vấn, chuyển giao c&ocirc;ng nghệ sản xuất ph&acirc;n b&oacute;n, c&ocirc;ng nghệ sinh học v&agrave; nu&ocirc;i trồng thủy sản. </p><p>II/ Nhu cầu: </p><p>1/ C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng l&agrave; donh nghiệp hoạt động kinh doanh thuốc cho nu&ocirc;i trồng thủy sản l&agrave; ch&iacute;nh, n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m c&aacute;c nh&agrave; sản xuất, c&aacute;c nh&agrave; nhập khẩu thuốc từ Th&aacute;i lan, để c&ugrave;ng ph&aacute;t triển thị trường khu vực miền Bắc,Miền Trung v&agrave; Miền Nam; </p><p>2/ Do nhu cầu thị trường cần lượng lớn h&oacute;a chất chlorine phục vụ cho vụ nu&ocirc;i t&ocirc;m thứ 2 tại khu vực miền Trung. Doanh nghiệp ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m c&aacute;c nh&agrave; cung cấp chlorine Nhật đảm bảo chất lượng, gi&aacute; cả hợp l&yacute;, khả năng cung ứng h&agrave;ng kịp thời. </p><p>Rất mong được sự quan t&acirc;m của c&aacute;c nh&agrave; đầu mối.</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top