Cần tìm phương tiện Gia công khai thác cát biển

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HOANG HIEN Co.,Ltd
- Địa chỉ: 414/3 Thong Nhat St, Tan An Ward, Lagi Town,
- Tel, Fax: 0623 602868 ::: FaX 0623 872405
- email: hoanghienlagi@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m Doanh nghiệp c&oacute; trang thiết bị gia c&ocirc;ng khai th&aacute;c c&aacute;t biển như: cạp,x&aacute;ng thổi,san lấp c&ocirc;ng tr&igrave;nh với số lượng lớn, c&aacute;c đơn vị doanh nghiệp,c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; năng lực tham gia mọi th&ocirc;ng tin xin gọi về C&ocirc;ng ty TNHH Ho&agrave;ng Hiển hoặc li&ecirc;n hệ Mr Duệ 0913647304 để biết th&ecirc;m chi tiết.</p><p>&nbsp;Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.</p>
 

Top