cần tìm thuốc làm ngủ đông cho tôm cá trong vận chuyển xa

  • Thread starter sunlightmoon
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: sunlightmoon
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Tel, Fax: ::: FaX 0938122842
- email: sunlight200901@yahoo.com
================================

M&igrave;nh nghe n&oacute;i trong vận chuyển c&aacute;c loại thủy sản Tươi Sống&nbsp; đi xa. người ta c&oacute; sử dụng thuốc g&acirc;y m&ecirc; h&ograve;a v&agrave;o nước cho c&aacute;c loại thủy sản sau đ&oacute; vớt ra kh&ocirc;ng cần d&ugrave;ng nước trong vận chuyển, khi đến nơi, thả xuống hồ nước t&ocirc;m c&aacute; lại sống lại, bơi như thường. b&agrave; con ai b&iacute;t xin m&aacute;ch bảo d&ugrave;m phương ph&aacute;p bảo quản, t&ecirc;n loại thuốc sử dụng,..nơi b&aacute;n.<br />
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top