cần trợ giúp tìm hiểu một số nội dung khó thấy

  • Thread starter quanbo
  • Ngày gửi
Q

quanbo

Guest
#1
m&igrave;nh cần biết vấn đề:<em><strong> sự ph&aacute;t triển của buồng trứng v&agrave; sẹ c&aacute;</strong></em>. <strong><em>Bộ NST</em></strong> của c&aacute;c lo&agrave;i thủy sản được nu&ocirc;i tại ĐBSCL, nhất l&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i được nu&ocirc;i chủ yếu!

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email:
 

Đối tác
Top