cần tư vấn nuôi heo

Xin chào các bác, anh chị. Mình có 1 vấn đề cần mọi người tư vấn giùm.
mình muốn nuôi khoảng 50 heo thịt/lứa, 10 nái nuôi từ nhỏ lên thì cần chuẩn bị những gì, vốn bao nhiêu.
mình có đất, nước rất thoải mái, điện thì hơi xa 1 chút vì mình muốn nuôi xa khu dân cư, nhưng vẫn keo điện được. TKS
 

hoangson121vx

_
Nông dân @
Xin chào các bác, anh chị. Mình có 1 vấn đề cần mọi người tư vấn giùm.
mình muốn nuôi khoảng 50 heo thịt/lứa, 10 nái nuôi từ nhỏ lên thì cần chuẩn bị những gì, vốn bao nhiêu.
mình có đất, nước rất thoải mái, điện thì hơi xa 1 chút vì mình muốn nuôi xa khu dân cư, nhưng vẫn keo điện được. TKS
Up giúp..làm ăn lớn thế
 

Quảng cáo

Top