cần tư vấn xây chuồng nuôi thỏ

  • Thread starter duybentre1993
  • Ngày gửi
chào mọi người hiện tại mình muốn làm 50 cái chuồng sinh sản dành cho thỏ cái ( mỏi ô 1 con) 5 cái chuồng dành cho thỏ đực và 50 chuồng dành cho thỏ thịt( mỏi ô 7 con) thỏ hậu bị chưa tính tới.nhà cửa thì có sẵng. mình thì muốn làm chuồng sắt thì 105 cái chuồng như vậy phải tốn bao nhiêu và thời gian sử dụng dc bao lâu, còn nếu làm bằng cây thì sao sường chuồng bằng cây xung quanh bao lưới. xin mọi người chỉ giáo. thanks
 Quảng cáoTop