Cần tuyển 10 nhân viên làm việc tại: Vĩnh Phúc, Nam Định, Hải Dương, Thái Nguyên

  • Thread starter CÔNG TY TM TRUNG VIET
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CÔNG TY TM TRUNG VIET

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TM TRUNG VIET
- Địa chỉ: B5 TT2 Khu Đô Thị Băc Linh Đam
- Tel, Fax: 04.2241.4923 ::: FaX
- email: vuonsinhthaitrungviet@gmail.com
================================

<h2 align="justify"><font size="3"><em>C&ocirc;ng Ty TM Trung Việt cần tuyển kỹ s&shy;&shy;u&shy;&shy; n&ocirc;ng nghiệp</em></font></h2><h2 align="justify"><font size="3"><em><u>vị tr&iacute;</u>:&nbsp; tư vấn, thuyết tr&igrave;nh, ph&aacute;t triển thị trường ứng dụng c&aacute;c chương tr&igrave;nh khảo nghi&ecirc;m đưa ra thị trường. Lập kế hoạch, t&igrave;m kiếm c&aacute;c địa điểm l&agrave;m m&ocirc; h&igrave;nh tr&igrave;nh diễn, tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh tr&ecirc;n đồng ruộng, tổ chức c&aacute;c buổi tr&igrave;nh diễn, hội thảo&nbsp;đầu bờ, hội thảo n&ocirc;ng d&acirc;n, chương tr&igrave;nh hướng nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n, hỗ trợ tư vấn kỹ thu&acirc;t cho c&aacute;c trang trại, n&ocirc;ng trường, cty giống. v.v <br /></em></font></h2><h2 align="justify"><font size="3"><em>&nbsp;<u>y&ecirc;u cầu</u>: năng động ,nhiệt t&igrave;nh, y&ecirc;u n&ocirc;ng nghiệp ,mong muốn gi&uacute;p nh&agrave; n&ocirc;ng l&agrave;m giầu.</em></font></h2><p><font size="3"><em><span style="text-decoration: underline; font-weight: bold">Tr&igrave;nh độ học vấn</span><span style="font-weight: bold">:</span> Tối thiểu Trung cấp. Ưu ti&ecirc;n Ks N&ocirc;ng nghiệp.<br /></em></font></p><p><font size="3"><em><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline">Chế độ:</span> Hưởng lương cứng + Thưởng DS, c&aacute;c chế độ BHXH theo quy định nh&agrave; nước</em></font></p><p><font size="3"><em>Chi tiết li&ecirc;n hệ:</em></font></p><p><font size="3"><em>C&ocirc;ng ty TM Trung Việt - P. Nh&acirc;n sự</em></font></p><p><font size="3"><em><span style="text-decoration: underline; font-weight: bold">Điện thoại</span>: <span style="font-weight: bold">04.2241.4923 - 0984.023.568 - Mr Lộc</span></em></font></p><p><font size="3"><em><span style="font-weight: bold">han nộp hồ sơ hết ng&agrave;y 15-9.</span></em></font> </p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top